teste área lateral
Tags

ALVARO SIVIERO ODWIEDZIŁ NAS! (Visita de Alvaro Siviero)

23 set ALVARO SIVIERO ODWIEDZIŁ NAS! (Visita de Alvaro Siviero)

Szczególny gość w naszej telewizji! Po występach w Gdańsku i Szczecinie, a tuż przed wyjazdem na koncerty do Włoch – odwiedził nas czołowy brazylijski pianista Alvaro Siviero.

– To mój pierwszy raz tutaj, ale jestem pod wielkim wrażeniem – tej atmosfery, zieleni… Miałem okazję porozmawiać z wieloma osobami, które były niezwykle otwarte. Dzięki nim czuję się tak, jakbym był tu wiele razy. Taka atmosfera, a nawet jeszcze lepsza była podczas koncertu – ludzie przyjęli mnie bardzo ciepło.

Jestem dumny, że mogę być w ojczyźnie Chopina, który jest największym kompozytorem na świecie – czytałem kilkanaście jego biografii, odwiedziłem jego grób w Paryżu i dom w Żelazowej Woli, gdzie się urodził. Dla mnie Chopin jest wszystkim – powiedział nasz Gość.

Convidado especial na nossa TV! Depois de aparecer em Gdansk e Szczecin, e pouco antes de sair para shows na Itália -, fomos visitados por um pianista Alvaro Siviero brasileira líder.

– Esta é a minha primeira vez aqui, mas estou muito impressionado – a atmosfera, verdes … Eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que foram extremamente aberto. Graças a eles eu sinto que eu estive aqui muitas vezes. Tal atmosfera, e melhor ainda estava no show – as pessoas me acolheu muito calorosamente.

Estou orgulhoso de que eu posso estar em casa Chopin, que é o maior compositor do mundo – Já li vários de sua biografia, eu visitei o túmulo em Paris e uma casa em Zelazowa Wola, onde ele nasceu. Para mim Chopin é tudo – disse o nosso convidado.

Continue lendo.X